CÂN THỬ TUỔI VÀNG THEO THÔNG TƯ 22 – 23 AUY

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Sử dụng công nghệ Unibloc tiên tiến hàng đầu trên thế giới hiện nay

– Khả năng cân nặng: 220g

– Bước nhảy nhỏ nhất (sai số): 0,1mg

– Độ lập lại: ≤ 0,1mg

– Độ tuyến tính: ± 0,2mg

– Kích thước dĩa cân: Ø 80mm

– Kích thước nguyên bộ cân (mm): 220(W) x 330(D) x 310(H)

– Nhiệt độ môi trường: 5o C – 40oC

– Màn hình hiển thị số: LCD

– Báo cáo theo tiêu chuẩn: GLP, GMP, ISO

– Có cổng truyền máy tính : RS 232
AU SERIES
 Dòng sảnphẩm

AUW-D

AUW

AUX

AUY

Loại cân

AUW220D

AUW120D

AUW320

AUW220

AUW120

AUX320

AUX220

AUX120

AUY220

AUY120

Khả năng cân

220g/82g

120g/42g

320g

220g

120g

320g

220g

120g

220g

120g

Phân độ

0.1 mg/0.01 mg

0.1 mg/0.01 mg

0.1mg

0.1mg

0.1mg

0.1mg

0.1mg

0.1mg

0.1mg

0.1mg

Nhiệt độ môi trường họat động

5 to 40 oC

Kích cỡ đĩa cân

~ Ø80mm

Kích thước cân

~ 220mmW x 330mmD x 310mmH