INDICATOR VT 400 VISHAY

Thông số kỹ thuật :
Từ 5Kg đến 80Tấn
Thông tin sản phẩm :

VT400

ABS
LED
5 Keys
IP54
RS232
2 Set Points
OIML 10000
NTEP 10000
24V DC
Analog ouput 0-10Vdc/4-20mA