QUẢ CÂN CHUẨN GANG, QUA CAN CHUAN GANG

Thông số kỹ thuật :
Quả cân M1 5Kg
Quả cân M1 10Kg
Quả cân M1 20Kg

Thông tin sản phẩm :
1. ĐẶT ĐIỂM QỦA CÂN M1 :
– Cấp chính xác M1.
– Tải trọng lượng Quả cân: 5KG, 10KG, VÀ 20KG
– Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam ĐLVN 50:1999 Quả cân cấp chính xác M1, Quy trình kiểm định.
– Đạt tiêu chuẩn OIML
– Chất liệu :Gang xám.
– Ứng dụng: Kiểm định/ Hiệu chuẩn cân cấp chính xác III
2. THEO CẤP CHÍNH XÁC F2: :
– Cấp chính xác M1, M1-2, M2, M2-3, M3;
– F2: để hc/kđ quả M1, M2, dùng với cân cấp 2;
– M1: để hc/kđ quả M2, dùng với cân cấp 3;
– M2: để hc/kđ quả M3, dùng phổ biến trong Thương mại với cân cấp 3;
– M1-2; M 2-3 từ (50–5000)kg dùng với cân lớn ccx 3
3. BAO GỒM CÁC QUẢ CÂN SAU: :
– Quả cân chuẩn 5kg số lượng 1quả
– Quả cân chuẩn 10kg số lượng 1 quả
– Quả cân chuẩn 20kg số lượng 1 quả