CÂN PALLET JADEVER 3100

Cân Pallet Jadever 3100, thích hợp mọi chuẩn Pallet tại việt nam

Kích thước Cân Pallet Jadever 3100 2000kg

Kích thước chiều dài Càng: 1,150cm

Khoản cách Càng nâng: 68cm

Độ lọt lòng giữa: 24cm – 36cm

Độ nâng cao: 19.5cm

Độ rộng Càng: 15.5cm