CÂN PALLET T15E 2 TẤN

Cân Pallet T15E: 1Tấn – 2.5Tấn

Tính Năng:
Cân trọng lượng, nâng hàng và di chuyển được, nâng cao (250mm).

Tải trọng: 1000kg đến 2500kg,

Kích thước Chuẩn: 68cm(N) X 150cm(D). và 56cm(N) X 150cm(D)

Có thề vừa cân và IN (lựa chọn).

Chế độ IN: khi cân có thể in 1 mã hàng hoặc nhiều mã hàng sau đó lấy được số tổng.